Zakres szkoleń indywidualnych

Uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie gospodarki pasiecznej
 • Typy pasiek
 • Pasieczysko
 • Prace pasieczne w sezonie
 • Przygotowanie pszczół do zimowli i zimowla pszczół
 • Wiosenny oblot oczyszczający, przegląd wiosenny i wiosenne przyspieszenie rozwoju rodzin pszczelich
 • Zastosowanie urządzeń ulowych
 • Sterowanie rozwojem rodziny pszczelej
 • Wpływ rójki na produkcję miodu
 • Wykorzystanie pożytków pszczelich wczesnych i późnych
 • Miodobranie
 • Zwalczanie rabunków i ratowanie pni z trutówkami
 • Rozmnażanie pszczół
 • Miody odmianowe i sekcyjne, nektarowe i spadziowe
 • Pozyskiwanie obnóży pyłkowych
 • Pozyskiwanie pierzgi
 • Pozyskiwanie wosku
 • Pozyskiwanie kitu pszczelego
 • Rozwój chorób pszczelich i pasożytów, zapobieganie oraz ich zwalczanie
 • Wydajność pracy w pszczelarstwie
 • Organizacja i ekonomika pasiek
Uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie sprzętu i narzędzi pasiecznych
 • Ule
 • Drobny sprzęt pasieczny
 • Sprzęt stanowiący wyposażenie pracowni
 • Sprzęt do produkcji matek pszczelich
 • Poławiacze pyłku
 • Sprzęt do pozyskiwania propolisu
Produkty pszczele
 • Miód pszczeli
 • Wosk pszczeli
 • Propolis
 • Pyłek kwiatowy
 • Pierzga
 • Jad pszczeli
 • Mleczko pszczele
 • Ziołomiody
Wychów matek i trutni
 • Znaczenie wychowu matek pszczelich
 • Wychów matek i trutni
 • Metody wychowu matek
 • Rodziny zarodowe, wychowujące, wspomagające
 • Znakowanie matek
 • Zastosowanie ulików weselnych
 • Poddawanie matek
 • Trutowiska i naturalne unasienianie matek
 • Matki w pasiece produkcyjnej
Pożytki pszczele
 • Przebieg pożytków w okresie sezonu wegetacyjnego
 • Pożytki z pól uprawnych i sadów
 • Pożytki z łąk i pastwisk
 • Pożytki z lasów i zarośli
 • Pożytki z terenów osiedlowych, pasów przydrożnych i nieużytków
 • Racjonalne wykorzystanie pastwisk pszczelich
 • Zasobność bazy poużytkowej
 • Poprawa pożytków pszczelich

Kontakt

ul. Władysława Jagiełły 36a,
77-430 Krajenka

+48 668 492 647

biuro@ekoalm.pl